Lamb Weston: Growth Prospects Remain Encouraging (NYSE:LW) -LSB

Garima
17 Min Read


Tregu i demit, Koncepti financiar dhe biznesi

phive2015

Teza e Investimeve

Lamb Weston’s (NASDAQ: NYSE:LW) Rritja e të ardhurave duhet të përfitojë nga zbutja e rënies së volumit në tremujorët e ardhshëm, ndërsa kompania kapërcen shitjen e linjave të produkteve dhe bizneseve me performancë më të ulët që filloi në tremujorin e dytë të VF23. Për më tepër, çmontimi i kanaleve në tregjet ndërkombëtare është gjithashtu

Share This Article
Leave a comment
error: Content is protected !!